Turan Türker Kimdir?

Turan Türker, Zeliha ve Hasan Ali Türker'in ilk çocuklarıdır. Babasının görevi nedeniyle İzmit'te doğmuş, ilkokulu Samsun'da, ortaokulu ve lise eğitimini Ankara Kız Lisesinde tamamlamıştır. Daha sonra üniverisite giriş sınavında yapılabilecek yirmi tercihe ve ailesinin bir aksilik olur kaygısına rağmen tek tercih yapmış ve istediği fakülteyi derece ile kazanmıştır. Bu fakülte Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüdür. Özellikle annesinin eğitimi ve kendisine olan merakı nedeniyle dile çok önem vermiştir. İlkokula başladığında ilk eğitimle beraber Necla Kember hanımdan özel İngilizce dersleri aldırılmış, lise eğitiminde yardımcı ders olarak Latince'yi seçmiştir.

Üniversiteden 1966 yılında mezun olduktan sonra Tarım Bakanlığında ilk altı ay tercüman, daha sonra Baş tercüman olarak görev yapmıştır. Çalışma yaşamına 1977 yılından sonra Türk Standartları Enstitüsü Dış İlişkiler Daire Başkanı olarak devam etmiştir.Hiç bir zaman kamuda saatli çalışma sistemini benimsememiş daima yazın işlerine ağırlık vermiştir. Lise öğrencisi iken Liseler arası edebiyat yarışını kazanmış , daha sonra İskambil Kuleler, Yanılgı isimli iki senaryo yazmıştır. Kendisini sürekli olarak düşündüren konu dil, dilin doğru kullanılması ve en önemlisi son yıllarda yoğun olarak hissettiği ve büyük üzüntü duyduğu gençlerin bu konudaki farklı uygulamalarıydı. Üniversiteli Kadınlar Derneği'nin üyesi ve genel sekreteri olarak görev yaptığı dönemde de üniversite öğrencilerinin dil konusunda yetişmelerine katkıda bulunabilecek projelere öncelik vermiştir. Bu amaçla 1997 yılından bu yana YENİ DEĞİŞİM isimli, ücretsiz dağıtılan, dışardan hiçbir destek almayan bir bülten çıkarmış ve bunu dağıttırmıştır. Bu yayın 2008 de sanal ortama aktarılmış ancak aramızdan zamansız ayrılması nedeniyle çok kısa bir süre orada yer almıştır.

Yaşamı boyunca insanların yaptıklarından ve söylediklerinden sorumlu olduğu kadar, yapmadıkları ve söylemediklerinden de sorumlu olacağı düşüncesini benimsemiş bu nedenle çok önem verdiği ve hep güvendiği genç nesile kendisinin de özen gösterdiği Türk Dili konusunda katkıda bulunmayı amaçlamıştır. Turan TÜRKER'in bu konuda gerçekleştirmeyi istediği bir uygulama da gençlere yönelik bir yazı yarışması ile Türkçe konusunda onlara bir katkı sağlamaktır.

Turan Türker Kimdir? | Turan Türker Yazı Yarışması | Haberler | Anasayfa

Adres : Güniz Sok. No:14/11 Kavaklıdere - Ankara E-posta: tst@ada.net.tr