Turan Türker Kimdir?

2021 Yılı Birincilik Ödülü - Arif Umut NİGAR

Konu: Samih Rıfat HOROZCU ve İlk Dil Kurultayından Günümüze

 

TURAN TÜRKER YAZI YARIŞMASI’NA İTHAFEN

            Sayın jüri üyeleri, saygı değer hocalarım, değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

21. yüzyıl, bilgi çağı toplumlarının var olduğu ve bilgi çağı toplumlarının temellerinin kökleştiği, bilginin varoluşa kaynaklık ettiği bir dönemdir. Ardımızda bıraktığımız 2020 yılı ile içerisinde bulunduğumuz 2021 yılı, her ne kadar pandemi süreci ile ön plana çıksa da toplumluk bilincin gelişimi ve bilginin, bilimlik ölçütlere dayanan araştırmaların önünde engel oluşturmamalıdır.
Türk dili, en eski devirlerinden günümüze kadar; ortak duyuşların, düşüncelerin ve hislerin barınağı olmuştur. Bilgi çağı toplumları arasında yer sahibi olması için mücadele verdiğimiz kendi toplumumuz, insanlığa kazandıracağı eserlerini Türk dili ile ortaya koyacak ve yaşamını Türk dili ile sürdürecektir. Türk dili, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmayı hedefleyen Türk toplumundaki yeni bireyin düşüncesinin evidir.

Turan Türker Yazı Yarışması, yıllardır yarınlarda söylenecek olan sözlerin duyulduğu, ortak duyuşun hissedildiği ve en önemlisi “Türkçecilik bilinci”nin kazandırılmasını amaçlayan bir tohum ekme yarışmasıdır. Tohumların büyüyerek yeşermesi ve en sonunda köklü bir düşünce ağacı olarak meyve vermesi, ana dilimizin geleceğini koruma altına alacaktır.
Türk dilinin özüne dönmesi, düşüncelerimizin kendilik değeri taşıyan “öz” sahibi olması demektir. Bize ait olmayan ve anlam dünyamızda yer bulmayan kelimelerin kullanımıyla ortaya konulan düşünceler aitlik barındırmaz. Toplumların anıları, kültür birikimleri ve toplumluk bilinçleri; kendi kelimeleri, kendi düşünceleri ile gerçekleşir.

İnsanlar yaptıklarından ve söylediklerinden sorumlu olduğu kadar yapmadıklarından ve söylemediklerinden de sorumludurlar anlayışıyla Turan Türker Hanımefendi’nin bizlere bıraktığı bu mirası üstlenerek dilimizi geleceğe taşıyor, Türk dilinin yarınlarda sahip olduğu güzelliğe, layık olduğu yüceliğe kavuşması için mücadele ediyoruz. 

Hayatımda önemli bir dönüm noktası olan Turan Türker Yazı Yarışması, her zaman aynı hislere sahip olduğumuz birçok yeni fikirlere sahip olan genç Türk aydınlarının da dönüm noktası olacaktır.

            Bu anlayış ve hissiyatla bir teşvikte bulunarak, Türk dili için olan düşüncelerini kâğıda aktaracak ve yol gösterecek olan genç Türk aydınlarına başarılar diliyorum. Şahsım adına, bu ödülü bana layık gören sayın jüri üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Yarışmaya girmem için vesilen olan Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Türk Dili ve Edebiyatı öğretim üyesi sayın Prof. Dr. Aysu Ata’ya ve her zaman yol göstericiliği ve aydınlığıyla yoluma ışık tutan Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Türk Dili ve Edebiyatı öğretim görevlisi Dr. Gökhan Reyhanoğulları’na teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Turan Türker’i rahmetle anarak ruhunun huzur bulmasını diliyorum.

 

Turan Türker Kimdir? | Turan Türker Yazı Yarışması | Haberler | Anasayfa

Adres : Güniz Sok. No:14/11 Kavaklıdere - Ankara E-posta: tst@ada.net.tr