Turan Türker Kimdir?

2024 Yılı Birincilik Ödülü - Ahmet Hakan BEYAZKAYA

Konu: Küreselleşmenin Türkçeye Etkisi

 

Anlamdan Anlaşmazlığa Küreselleşmeden Türkçeye

“Söz, denizi gönül olan bir inci, gönül bütün mânaları toplayan bir kaynaktır.”1

1. Öteden Beri Arayışlar

Dil, tarihsel süreç içerisinde değişim ve gelişime açık bir canlıdır. Dilin bu canlılığı, dönem şartlarını da içine alan geniş bir yayılım alanında kendisine bir şahsiyet bulur ve değişimle beraber gelişimini de böyle bir yapı içerisinde sürdürür. Türk dilinin zaman içerisindeki değişim ve gelişimi de bu geniş yayılım sahasında kendisini göstermiştir. Bu, inançsal düzleme, kültürel yakınlığa, yaşama, yaşayış biçimine ve coğrafî koşullara bağlı olarak değişmiştir. Bunun neticesinde çevresindeki dillerin etkisi altına girmiştir. Fakat Türk dilinin akıbeti, diğer dilleri bir kenara bırakarak ifade etmek gerekirse, daimî bir intihar girişimiyle sonuçlanmış fakat bunun önüne geçen etmen ve kişilerle bu kötü sondan kurtulmayı başarmıştır. Bu intihar girişimlerini ve bu girişimlere engel olan etkenleri açıklayarak anlamdan anlaşmazlığa olan seyrimizi ifade edeceğiz.

------------------------------------

1 F. Sema Barutcu Özönder, Alī Şīr Nevāyī, Muḥākemetü’l-Luġateyn İki Dilin Muhakemesi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1996.

 

 

Tamamını okumak için tıklayınız


Turan Türker Kimdir? | Turan Türker Yazı Yarışması | Haberler | Anasayfa

Adres : Güniz Sok. No:14/11 Kavaklıdere - Ankara E-posta: tst@ada.net.tr